معرفی


مریم اکبری


روانشناسی
روانشناسي کودک
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد