معرفی


محمد آزاد احمدی


معماری
معماری
دانشجوی دکتری
مربی
سنندج- سه راه ادب- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده معماری- گروه معماری

دانشکده فنی و مهندسی
ma.ahmadi@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی، شهیدبهشتی تهران (77-82)

    کارشناسی ارشد پیوسته
  • کارشناسی ارشد، شهیدبهشتی تهران (82-86)

    کارشناسی ارشد پیوسته
  • دکترا، بوعلی سینا همدان (91 -تاکنون)

    دانشجوی دکتری

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


منظر شهری، روانشناسی محیطی، پایداری

1. مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (1395) 2. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده سما سنندج- (از خرداد 1389 تا مهر 1391) 3. عضو هیئت علمی گروه معماری (امریه) دانشگاه کردستان- (از 1385 تا 1388) 4. کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه)- رشته راه و ساختمان (از 1391 به بعد) 5. مهندس معمار پایه 1 (طراحی، نظارت)- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (از 1387 به بعد) 6. طراحی پردیس سینمایی بهمن سنندج- با همکاری مهندس صلاح الدین ویسی و مهندس سیدعباس حسینی (از 1387 تا 1391) - ارائه طرح مجتمع بزرگ 50 هزار مترمربعی اداری-تجاری-مسکونی سروش سنندج (کار تیمی)-طراحی برج 11 طبقه همیاری شهرک سعدی (کار تیمی) -طراحی مجتمع تجاری در شهر سردشت (کار تیمی)- طراحی نمای 4 بانک از بانک¬های سپه در استان -طراحی محوطه بین دانشکده علوم و سلف دانشگاه کردستان - طراحی داخلی رسم1 آموزشکده سما سنندج - دارای طرح منتخب و برنده در برخی مسابقات معماری

1. عنوان: "دوره آموزشی تربیت مدرس تخصصی کارآفرینی". مدت: 120 ساعت. زمان:تیر 1389. برگزارکننده: سازمان مرکزی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2. عنوان: "کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی". مدت: 18 ساعت. زمان: بهمن 1389. برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 3. عنوان: "آشنایی با روانشناسی تحول". مدت: 32 ساعت. زمان: مرداد 1390. برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 4. عنوان: برنامه ریزی الگوهای تدوین طرح درس. مدت: 24 ساعت. زمان: تیرماه 1392. برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 5. عنوان: "دوره سطح 1 ضیافت اندیشه اساتید". مدت: 32 ساعت. زمان: شهریور 1393. برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 6. عنوان: "معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان". مدت: 16 ساعت. زمان: مرداد 1389. برگزارکننده: دانشگاه صنعتی ارومیه 7. عنوان: "اصول عمومی خدمات مهندسی". مدت: 16 ساعت. زمان: دی 1388. برگزارکننده: سازمان مدیریت صنعتی سنندج 8. عنوان: "بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی". مدت: 16 ساعت. زمان: اسفند 1391. برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان 9. عنوان: "معماری زمینه گرا در بافتها". مدت: 16 ساعت. زمان: تیر 1394. برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان 10. عنوان: "اصول و مبانی طراحی ساختمانهای بلندمرتبه". مدت: 16 ساعت. زمان: تیر 1394. برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان 11. عنوان: "الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان". مدت: 16 ساعت. زمان: آذر 1394. برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد