معرفی


خسرو محمدی


زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
زراعت
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده دامپزشکی و کشاورزی

تحصیلات


  • دکترا، تربیت مدرس تهران (1386 - 1389)

    عکس العمل اکوفيزيولوژيک کلزا به سيستم‌هاي مختلف حاصلخيزي در تناوب زراعي
  • کارشناسی ارشد، تربیت مدرس تهران (1384 - 1386)

    عملکرد اقتصادی و علوفه ذرت شیرین تحت تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


اکولوژی گیاهان زراعی، کشاورزی پایدار، مدیریت کوددهی، بیولوژی خاک، خاک‌ورزی، تناوب گیاهان زراعی و دانه‌های روغنی.

عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از اسفند 1394 تا اسفند 1395. Chair in 17th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, Istanbul, Turkey, May 2015. رییس دومین همایش ملی آلودگي‌هاي محيط زيست و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. اسفند ماه 1393. ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از بهمن ماه 1393 تا مهر ماه 1395. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از مهر 1392 تا مهر 1393. مدیر گروه رشته‌های زراعت و اصلاح نباتات و مهندسی فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی سنندج از اسفند ماه 91 تا خرداد 1394. مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال‌های 1390 و 1391. داوری و عضویت پانل در سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین و هفتمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه کردستان. مدیر گروه رشته‌های مهندسی آب و خاک، علوم دامی، علوم کشاورزی و ماشین‌های کشاورزی از بدو راه اندازی (1386) تا 1392 در دانشگاه پیام نور سنندج. مدیر گروه رشته‌های محیط زیست، مدیریت و آبادانی روستاها و اقتصاد کشاورزی از سال 86 تا سال 89 در دانشگاه پیام نور سنندج.

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد