معرفی


جمال احمدي


زبان و ادبیات فارسی
زبان وادبيات فارسي
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد