معرفی


غزاله ادهمی


پاتوبیولوژی
دامپزشکی
دکترای تخصصی
مربي


دانشکده دامپزشکی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد