معرفی


فؤاد حبیبی


علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
دکترای تخصصی
استادیار
سنندج، شهرک سعدی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد، گروه علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی
habibi_foad@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه تهران (1379 - 1383)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (1383 - 1386)

    گفتمان، هویت و هژمونی: واسازی گفتمان هویت ملی
  • دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (1387 - 1391)

    نقدی بر ایدئولوژی های پایان: درس های ژیژک برای مطالعات تلویزیونی و سینمایی

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


سینما، ورزش، رسانه، فلسفه

- عضو کمیتۀ علمی ششمین همایش ملی آسیبهای پنهان، با تاکید زیست دانشجویی، جهاد دانشگاهی سنندج، خرداد 1394 -عضو کمیتۀ علمی همایش منطقه-ای سینما و هویت کردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ارديبهشت 1394 -عضو كميته علمي همايش ملي شخصيت و زندگي نوين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، شهريور 1394 -عضو کمیتۀ علمی همایش ملی سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاییز 1393 - عضو کمیته داوری پنجمین همایش ملی آسیب¬های پنهان، جهاد دانشگاهی سنندج، پاییز 1392 -عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی آسیبهای پنهان، جهاد دانشگاهی سنندج، زمستان 1391 -عضو کمیتۀ علمی سومین همایش ملی آسیبهای پنهان، جهاد دانشگاهی سنندج، پاییز 1390

- کارگاه ضیافت اندیشۀ استادان و نخبگان دانشگاهی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - کارگاه اخلاق حرفه-ای، زمستان 1391، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - کارگاه آخرالزمان سازی هالیودی، بهار 1391، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - کارگاه دانش افزایی انتخابات، بهار 1391، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - نقش و جایگاه کرسی¬های نظریه پردازی، نقد و مناظره در علوم انسانی، پاییز 1389، دانشگاه کردستان

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد