معرفی


فرید آدابی


مهندسی برق
مهندسی برق قدرت
دکترای تخصصی
استادیار
مکان: خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی
farid.adabi@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1382 - 1386)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) (1386 - 1388)

  • دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1390 - 1395)

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


برنامه ریزی سیستم های قدرت بازار برق بهره برداری و کنترل ریزشبکه ها کنترل کلید زنی مبدل های الکترونیک قدرت

مدیر گروه تخصصی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان (سال 92-93)

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد