معرفی


فرزين آدابی


فیزیک
فيزيك
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم پایه
farzinadabi@gmail.com

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه تبریز (1372 - 1376)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز (1377 - 1380)

  • دکترا، دانشگاه کردستان (1390 - 1395)

    The study of quantum correlations and their various measures

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد