معرفی


فرزين آدابي


فیزیک
فيزيك
دکترای تخصصی
مربي


دانشکده علوم پایه

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد