معرفی


اسماعيل سليمي


مهندسی مکانیک
مکانیک
دانشجوی دکتری
مربي


دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد