معرفی


احسان سليمي ناغاني


علوم پایه
دامپزشكي
دکترای تخصصی (Ph.D)
استادیار
گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
ehsan_saliminaghani@yahoo.com

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی دامپزشکی

رئیس اداره پژوهش و فن آوری دانشکده دامپزشکی (دو دوره) مدیر گروه علوم پایه دامپزشکی

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد