معرفی


الهام احمدي


پاتوبیولوژی
دامپزشكي
دکترای تخصصی
استادیار
جاده سنندج-کرمانشاه مجتمع دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دپارتمان پاتوبیولوژی
0873367116
دانشکده دامپزشکی
elham.ahmadi@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه (1380 - 1386)

    بررسی مولکولی عفونت سالمونلایی در تخم مرغ های بومی شهرستان ارومیه
  • دکترا، دانشگاه ارومیه (1387 - 1391)

    شناسایی و تعیین هویت مولکولی ویروس بیماری نیوکاسل در طیور گوشتی استان آذربایجان غربی

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


بررسی ژنومی فاکتورهای حدت در عوامل باکتریایی مسئول عفونت های شایع دامی در استان کردستان بررسی ژنومی مقاومت های آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی مسئول عفونت های شایع دامی در استان کردستان مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی دام در استان کردستان مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری های زئونوز در استان کردستان

مدیرگروه دامپزشکی

انجمن میکروبیولوژی ایران

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد