معرفی


بهنام سلیمی


بهداشت مواد غذایی و آبزیان
دامپزشکی - بهداشت و بیماریهای آبزیان
دکترای تخصصی
استادیار
گروه علوم بالینی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
beh.salimi@yahoo.com

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد