معرفی


بهار اماني


مهندسی مکانیک
مكانيك
دکترای تخصصی
مربي


دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد