معرفی


عبدالناصر شجاعي


اقتصاد
اقتصاد
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم انسانی
15@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد