معرفی


علی آقا محمدي


فیزیک
فیزیک
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم پایه

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد