دوشنبه، 24 شهریور 1399

جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان

اولین جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر داشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در سالن شورای واحد سنندج به ریاست آقای دکتر جهانشیر امینی دبیر هیات امنا و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید. در این جلسه اعضا به اتفاق به تدابیری جهت شناسایی بیماران مبتلا و پیشگیری از گسترش این بیماری تاکید کردند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان