دوشنبه، 24 شهریور 1399

طراحی سیاه قلم از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

طراحی سیاه قلم از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان آقای کیومرث تیکن

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی استان کردستان