جمعه، 21 شهریور 1399

لیست رشته های جدید کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان کردستان

لیست رشته های کارشناسی ارشد جدید که برای سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشگاه های آزاد اسلامی استان کردستان تصویب و اعلام گردیده.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان