جمعه، 10 مرداد 1399

برگزاری آزمون دکتری سال 1399

آزمون دکتری سال 1399 در سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سه حوزه فنی مهندسی 1 و فنی مهندسی 2 به داوطلبین خواهر و دانشکده علوم پزشکی به داوطلبین برادر اختصاص داده شده بود و در دانشکده علوم انسانی ساختمان شماره 1 و 3 که به برادران اختصاص داشت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ، ابلاغی از ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان سنجش کشور راس ساعت 8 صبح پنجشنبه 9 مرداد 1399 آغاز و ساعت 12 همان روز بدون هیچگونه مشکل به پایان رسید.

تعداد داوطلبین سایت مرکزی 507 نفر و تعداد داوطلبین دانشکده علوم انسانی 278 نفر و در مجموع 785 نفر در آزمون دکترا شرکت کرده بودند.

ضمن عرض خسته نباشید به کلیه دست اندرکاران و همکاران در برگزاری این آزمون آرزوی موفقیت در آزمون های آتی را داریم.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان