دوشنبه، 6 مرداد 1399

شهادت امام محمد باقر (ع)

شد دل عالم پریشان و حزین
در عــزایت ای امام پنجــمین
ای شهید زهر کینه السلام
چشمه نور مدینه السلام
شهادت پنجمین ستاره عالم تاب ، امام محمد باقر «علیه‌السلام» تسلیت باد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان