یکشنبه، 5 مرداد 1399

ساخت پلیمر به شکل ریز سوزن توسط دکتر ساکو میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و همکاران

این پلیمر از ترکیبات زیست سازگار ساخته شده که قابلیت نگهداری و رهاسازی هر نوع داروی پپتیدی یا پروتئینی را دارد. مونومرهای پلیمری به شکل پلیمر در آمده و با استفاده از اشعه UV، پلهای عرضی بین واحدهای مونومری تشکیل شده و در نهایت هیدروژل تولید می گردد. این پلیمر حاوی انسولین بوده و بیمار مانند چسپ زخم برای هر بار تزریق میتواند از آن استفاده کند. رها سازی انسولین به صورت هوشمند و با توجه به قند بیمار انجام می پذیرد. به دلیل کوتاه بودن ایزسوزنهای این پلیمر و نرسیدن سوزنها به گیرنده های درد، بیمار هیچ درد یا التهابی در هنگام تزریق احساس نخواهد کرد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان