دوشنبه، 2 تیر 1399

انتصاب دکتر جلیل سحابی به سرپرستی دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی

طی حکمی از سوی آقای دکتر جهانشیر امینی دبیر هیات امناء و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان دکتر جلیل سحابی با حفظ سمت آموزشی به سمت سرپرست جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج منصوب گردید

دکتر سحابی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه ، دارای دکترای تخصصی علوم اجتماعی با مرتبه استادیاری میباشد

وی دارای مدارک تحصیلی  کارشناسی : دانشگاه بوعلی سینا همدان (1377 – 1381)
کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران (1382 – 1384)
 دکترا : دانشگاه تهران (1384 – 1390) میباشد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان