شنبه، 31 خرداد 1399

گرامیداشت هفته قوه قضاییه

سالگرد شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران باوفایش و هفته قوه قضاییه را گرامی میداریم 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان