دوشنبه، 2 تیر 1399

انتصاب سرپرست اداره امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

طی حکمی از سوی آقای دکتر جهانشیر امینی دکتر سید محمد شیخ احمدی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  به سرپرستی اداره امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج منصوب گردید. دکتر شیخ احمدی دارای مدرک کارشناسی تاریخ اسلام از دانشگاه مذاهب اسلامی تهران ، کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و دکتری تاریخ از دانشگاه تربیت مدرس را دارا هستند

سوابق دکتر شیخ احمدی:

1 - مدیر دپارتمان تاریخ و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کردستان شناسی

2 - دبیر انجمن ایرانی تاریخ ، شعبه استان کردستان

3 - مسوول دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده:

 1-  مقاله: «جغرافیای مذهبی شهرهای باختری ایالت جبال در عصر سلجوقیان»، فصلنامه علمی

پژوهشی: تاریخ اسلام- دانشگاه باقرالعلوم قم، شماره72، زمستان91.

2 - مقاله:  «بررسی کارکردهای رسانه ای خطابه و منبر در عصر اول عباسی (132 -232ه.ق)»، فصلنامه

علمی پژوهشی: پژوهش نامه تاریخ اسالم- انجمن ایرانی تاریخ اسالم،شماره29،بهار97.

3 - مقاله:«جغرافیای تاریخی شهرهای غربی ایران در دوره ساسانی»، فصلنامه علمی پژوهشی :

مطالعات شهر ایرانی اسلامی- پژوهشکده فرهنگ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی، ویژه نامه شماره 31، بهار97.

  کتابهای چاپ شده:

 1 - «یهودیان در قرآن» ترجمه فارسی الیهود فی القرآن منتشر شده در تابستان 1383

2 - قدرت، خطابه، منبر (پژوهشی درباره رابطه خطابه و منبر با قدرت سیاسی در دوران خالفت عباسیان) منتشر شده در سال 1393 توسط انتشارات انجمن ایرانی تاریخ

  طرح های پژوهشی:

 1 - مساجد کردستان - طرح مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کردستان در سال 1399

 پیش از این دکترعباد روحی دکترای حقوق بین الملل  و عضو هیات علمی تمام وقت واحد سنندج مسئولیت این حوزه را به عهده داشتند که از ایشان نیز به خاطر تلاشها و زحمات در این مسئولیت توسط دکتر امینی دبیر هیات امنای استان تجلیل و قدردانی به عمل آمد