جمعه، 2 خرداد 1399

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در روز قدس

اعلام انزجار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از رژیم غاصب و کودک کش صهیونیست.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان