دوشنبه، 29 اردیبهشت 1399

توزیع بسته های حمایتی و معیشتی خیرین دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفت.

اعضای محترم هیات علمی و کارکنان خیّر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در پاسخ به ندای رهبری اقدام به تهیه بسته های حمایتی و معیشتی، در قالب 500 بسته هر کدام به مبلغ 3 میلیون و پانصد هزار ریال نموده و در میان نیازمندان واقعی توزیع شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج