چهارشنبه، 7 اسفند 1398

برگزاری آیین معارفه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد سنندج

روز یکشنبه مورخ 98/12/04 جناب آقای دکتر قباد میمنت آبادی به عنوان معاون جدید حوزه دانشجویی و فرهنگی منصوب و آغاز بکار نمود.