سه‌شنبه، 10 دی 1398

انجام کلیه امور آموزشی ، پژوهشی ، فارغ التحصیلی ، اداری و ... از تاریخ 98/10/14 تا 98/10/30 با توجه به برگزاری امتحانات نیمسال اول 99-98 تعطیل می باشد.