چهارشنبه، 4 دی 1398

گزینش دانشگاه آزاد اسلامی با نگاه اعتقادی، جامع نگر، دقیق و صبورانه اهداف خود را تعقیب می کند.

مهندس سیدمجید موسوی:

گزینش دانشگاه آزاد اسلامی با نگاه اعتقادی، جامع نگر، دقیق و صبورانه اهداف خود را تعقیب می کند.

تلاش در گزینش مبتنی بر  دو محور تعامل سازنده با سایر بخش های دانشگاه و اتخاذ روش های جدید علمی و معرفتی، ضامن موفقیت های آتی خود خواهد بود.

صبح روز چهارشنبه چهارم دیماه در جریان برگزاری جلسه تکریم از زحمات مدیر گزینش و مسئول کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان و معرفی خدمتگزار تازه منصوب این حوزه از مسئولیت های دانشگاهی، سیدمجید موسوی، مشاور ریاست عالی و رئیس گزینش دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی با اظهار تبریک به مناسبت توفیق ارتقاء آمار جذب دانشجو نسبت به سنوات گذشته در واحدها و مراکز این دانشگاه در سراسر کشور که علیرغم افزایش مؤسسات آموزش عالی در بخش های دولتی و پردیسها، حاصل شد از تلاش همه مجموعه مدیران اثرگذار بر این روند قدردانی کرد.

این مقام مسئول دانشگاهی، دوره فعلی در روند رشد انقلاب اسلامی را با تأکید بر برهه صدور بیانیه گام دوم و تبیین رئوس آن در بیان مقام معظم رهبری و ولی فقیه زمان، دورانی حساس قلمداد کرده و مسئولیت جامعه دانشگاهی در راستای تولید علم، تحقق خلاقیت و گسترش فناوری بدون اتکاء به غرب و تکیه بر ظرفیت های درونی و بومی بیش از پیش ارزیابی کرد.

موسوی، در ادامه دستاوردهای چهل سال گذشته انقلاب اسلامی در حوزه تحولات علمی و فناوری را بر شمرده و گفت: « دشمنی هر چه بیشتر آمریکا و اسرائیل و قدرت های استکباری با انقلاب اسلامی را باید محصول بغض از دستیابی ایران اسلامی و جوانان انقلابی و جهادگر به فتح قله های علمی و فناوری رفیع دانست و این دشمنی روزافزون را حاکی از کسب موفقیت های برتری ارزیابی کرد که برکات آن حتی در حمایت از دیگر کشورهای اسلامی و ملت های مظلوم منطقه و جهان بروز نموده و در جهت تأمین منافع مسلمانان و کشورهای مورد ظلم و زورگویی استکبار تحقق یافته و موجب افتخار برای تاریخ انقلاب اسلامی است.

سیدمجید موسوی، ارتفاع روبه روشد منحنی تحول علمی و فناوری کشور را در طول چهل ساله عمر انقلاب اسلامی در ذیل زعامت امام راحل«ره» و مقام معظم رهبری و ولی فقیه شایان شکرگزاری و قدردانی خواند و قبول مسئولیت سنگین با جدیت بیشتر جامعه دانشگاهی را در این برهه رسالت این نهاد پیشرو دانست و رسالت گزینش را به عنوان یکی از نخستین نهادهای مقدس مورد تأیید امام راحل (ره) و مرکز توجه مقام معظم رهبری در سه حوزه عمل اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان، تأمین فضای سالم و مطلوب برای رشد و کسب موفقیت های برتر تلقی کرده و گفت:  « تلاش در گزینش با دو محور تعامل سازنده با سایر بخش های دانشگاه و اتخاذ روش های جدید علمی و معرفتی و کاربرد تکنیک های نوین فنی، ضامن موفقیت های آتی در تعقیب اهداف سازمانی خواهد بود».

مشاور ریاست عالی و رئیس گزینش کارکنان و تعیین صلاحیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دستیابی به اهداف و عمل به مأموریت گزینش را با نگاه اعتقادی، جامع نگر، دقیق و صبورانه به تأسی از آموزه های دینی و تعالیم ائمه معصومین ( ع ) و تبعیت از نقشه راه ترسیمی در گام دوم انقلاب اسلامی را متضمن توفیق در مدیریت انقلابی و جهادی فعلی در دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی کرد.

سیدمجید موسوی در ادامه این نشست تکریم و معارفه، با استقبال و استماع پیشنهادها و نقدهای مؤثر اعضای جلسه از مجموعه مدیران واحدها و مراکز دانشگاهی استان کردستان، با قدردانی از مساعی و سابقه خدمات ارزنده غلامحسین رازانی، مدیر پیشین گزینش و رئیس کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، با اظهار امیدواری برای انجام وظیفه توأم با توفیق و تأیید الهی، دکتر محمد امیری اندی را به عنوان مدیر  جدید گزینش در این استان منصوب و معرفی نمود.