سه‌شنبه، 21 آبان 1398

خجسته ایّام میلاد حضرت رسول اکرم ( ص ) و حضرت امام جعفر صادق ( ع ) و هفته وحدت گرامی باد.

ئه­­­ ی  شه ­­­هنشاهی شکوهی  عیزز­ه­­ تی  روویی­ زه مین

گه­ و­هه ­­ری  تاجی ریساله­ ت ،  شه­ مسی  بورجی مورسه­ لین

زینه­ تی نووری نه­ بووه­ت ،  تاجداری مولـکی  دین

مه ­­تله­ عی سوبحی سه ­عاده­ ت،  مه­ زهه­ ری  سیدق  و  یه­ قین

                                                             ئه­ ی سوپاسالاری  فه­ وجی ئه­ نبیا و مورسه ­لین

ئه­ ی  شه­ وی  ئه­ سرا  مه ­له­ ک  خورره ­م  له  بو ئاهه ­نگی  تو

عه ­رش  و  کورسی  بوو  به  ته­ خت  و  مه­ سنه­ دی  ئه­ ور­ه ­نگی  تو

گولشه­ نی  جه­ ننه­ ت  خه­ جاله­ ت  ما  له  جیلوه ­ی  ره ­نگی  تو

بو  نه ­وازش  زاتی  حه­ ق  هه­ م  سوحبه­ ت  و هه­ م ده ­­نگی  تو

                                                         شاهیدی ته­ عزیمی تو  بوو ، شاتری  روح الامین

من  گه­­ دا  و  بی نه­ وا ،  توش  خاوه­ نی  گه­ نج  و  که­ ریم

من  نه ­خوش  و  بی­ ده­ وا ،  هه­ ر توی  ده­ وا  به­ خش  و  حه­ کیم

چی  له  هینگامی  جه­ زا  که ­م ،  بی هه ­وا  خواه  و  نه­ دیم

روو  له  کوی  که ­م  غه­ یری  تو  ئه­ ی  شافیعی  زومره ­ی  ئه­ سیم

                                                          من  گوناهبار و خه­ جاله ­ت ، تو شه فیع المذنبین

با  بکه­م  شیوه­ن  له  داخی  باخی  عومری  بی سه­مه­ ر

ده ­سته  ئه­ژنو  دابنیشم  وه­ک  هـه­تیـوی  بی پـده­ر

با  به­  ئه­شکی  دیده  ته­ر  که­م  خاک  و  خولی  راگوز­ه­ر

خوم  له  قور  بگرم  به جاری  هه­ر  له پی  تا  ته­وقی  سه­ر

                                      به ­لکوو  لوتفی  شاهی  له­ ولاک  بی ، نه­ جاتم  دا  له­ شین

بـی  نه ­سیـبی  کـعبه الله  و  تـه­ وافـی  خاکـی،  خـوم

دوور و  بی  به ­هره­ ی  مه­ دینه­ ی  خاکـی  عه­ نبه ­رناکی،  خوم

ئه­ ی  ئه ­سه­ ف  مه­ حروومی  زومره ­ی  حه­ زره­ تی  له­ و­لاکی،  خوم

حه ­سره ­تا  مه­ حروومی  شه­ هدی  زیاره ­تی  شه ­بباکی،  خوم

                                                     بو  نه­ ریژم  ئه­ شکی ئال  و  ئاوی گه­ رم  و  ئاته­ شین

« ناریـا »  ئاماده  به ،  نـه­ زدیکه  هه­ نگامی  سه­ فه­­ ر

مه­ نزلت  دوور و  دریژ  و  چوله ،  ریگه ­ت پر  خه­ ته ­ر

تا  به  ­که­ی  غه ­فله­ ت  نشینی  خاکی ،  ئه­ ی خاکت  به ­سه­ ر

روو  له  ره­ وزه­ ی  موستـه­ فا  که ،  بیژه  یا  خیـر البشر

                                                      نیمه توشه ­ی ریگه  جوز  ئیخلاسی ئالی تاهیـرین