شنبه، 18 آبان 1398

تازه ترین رتبه علمی واحد سنندج در پایگاه علم سنجی جهانی سایماگو برای سال 2019

واحد سنندج یکی از 26 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در میان 100 دانشگاه برتر ایران است.

26 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در جدیدترین رتبه بندی پایگاه جهانی سایماکو جزء 100 واحد برتر ایران معرفی شدند.

در آخرین رتبه بندی پایگاه جهانی سایماکو به عنوان یکی از معتبرترین پایگاه های رتبه بندی و ارزیابی علمی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دنیا در سال 2019 نام 26 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در بین 100 دانشگاه برتر کشور وجود دارد.

در این رتبه بندی مطابق با اعلان سال های گذشته، واحد علوم و تحقیقات در رتبه نخست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و رتبه 16 کشور و 668 جهانی قرار دارد و پس از آن واحدهای خمینی شهر، لاهیجان، تبریز، نجف آباد، کرمانشاه، رشت، قائم شهر، شهرکرد، سنندج، اراک، ساری، تهران جنوب، مشهد، کرج، یزد، تهران شمال، شیراز، تهران مرکزی، شهر ری، همدان، قزوین، خراسگان، ارومیه، اهواز و مرودشت به ترتیب قرار می گیرند که در این رتبه بندی هم رتبه ملی و هم جهانی این واحدها قید شده و می توان به نسبت به فعالیت های سال های گذشته موقعیت این واحدها را در راستای صعود و سقوط در این رتبه بندی نتیجه گیری کرد. به طور مثال واحدهای خمینی شهر و سنندج در سال های پیش، بین 100 دانشگاه برتر ایران نبودند و در این دوره به رتبه های بالای 10 دانشگاه آزاد اسلامی برتر و همچنین ملی و جهانی صعود چشم گیری کردند  و یا این که واحدهای لاهیجان، تبریز، شهرکرد، ساری و یزد ارتقاء خوبی در رتبه بندی اخیر نسبت به سال گذشته میلادی داشته اند و در مقابل واحدهای مثل کرمانشاه، شاهرود، مرودشت، ارومیه ، قزوین، شهرری و کرج در این رتبه بندی با تغییر جایگاه همراه بوده اند.

نظام رتبه بندی سایماگو از سال 2009 ، سالانه رتبه بندی 5 هزار دانشگاه و مؤسسه پژوهشی برتر جهان را در سه بخش پژوهش، نوآوری و وب سایت منتشر می کند. سایماگو دانشگاه ها را بر اساس عملکرد پژوهشی و در قالب مقالاتی که در نشریات معتبر بین المللی نمایه شده، ارزیابی و رتبه بندی می کند.

شاخص های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است؛ پژوهش:

1 ـ برون داد: تعداد مدارک تولید شده توسط مؤسسه یا دانشگاه که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است.

2 ـ همکاری بین المللی: تعداد همکاری هایی که پژوهشگران وابسته به دانشگاه یا مؤسسه با پژوهش گران سایر کشورها داشته اند.

3 ـ کیفیت بالای تولیدات علمی: مقالاتی که در مجلات پر نفوذ و با کیفیت بالا منتشر شده اند.

4 ـ برتری: مقالات دانشگاه که جزء 10% اول حوزه موضوعی خود هستند.

5 ـ رهبری علمی: مقالاتی که نویسنده مسئول آن وابسته به دانشگاه باشد.

6 ـ استعدادهای علمی: تعداد نویسندگان مقاله در یک بازه زمانی خاص، نوآوری و خلاقیت آنان روبه افزایش بوده باشد.

7 ـ دانش نوآورانه: تعداد تولیدات علمی که در پروانه های ثبت اختراع به آنها استناد شده و در نهایت وب سایت دانشگاه که شامل تعداد پیوندهای خارجی است که به دامنه وب سایت دانشگاه متصل شده است.

مؤسسه نوآوری و فن آوری سایماگوی اسپانیا هر ساله به بررسی و رده بندی دانشگاه های جهان بر اساس شاخص های ترکیبی می پردازد. این مؤسسه داده های خود را بر اساس سه شاخص اصلی اهمیت علمی ـ پژوهشی مقالات، میزان تأثیر گذاری آنها، نوآوری و میزان ارجاعات ملی و جهانی به سایت دانشگاه، رتبه بندی خود را انجام می دهد.