دوشنبه، 13 آبان 1398

حضور با شکوه دانشگاهیان واحد سنندج در راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی

سالروز 13 آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به تأسی از مقاومت خستگی ناپذیر ملت بزرگ ایران، آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و تحت زعامت رهبری معظم انقلاب و الگو برداری ملتهای خواهان آزادی و استقلال در گوشه و کنار دنیا، برای آمریکای جهانخوار و دیگر ابر قدرتهای پوشالی معاصر بدل به کابوس فراگیری شده که پیام آن با درنوردیدن مرزهای ایران زمین اسلامی خواب استکبار را برهم زده و به تدریج جنبه جهانی و بین المللی این فریاد هر روز بیش از روز گذشته می شود.

در این میان حضور پر رنگ جامعه دانشگاهی کشور و کردستان به عنوان پیشقراولان تولید اندیشه های آزادیخواهان و موتورهای محرک در مسیر توسعه و تعالی کشور  در راهپیمایی های مناسبتی انقلاب و به ویژه در سالروز گرامیداشت 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برای دشمنان انقلاب و ایران بیش از حضور هر قشر اجتماعی دیگری مایه یأس و سرخوردگی می باشد و پاسخ الله اکبر این قشر به مفاد بیانیه محکم و استوار این مناسبت برای آنان که در رؤیای جدایی روشنفکران و نخبگان جامعه از آحاد امت اسلامی و رهبری معظم بودند؛ به مثابه شکست دوباره در طرح همه توطئه های مذبوحانه تلقی شود.