سه‌شنبه، 16 مهر 1398

برگزاری آیین تکریم و معارفه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد سنندج

صبح روز دوشنبه 15 مهر ماه 98 به موازات نخستین روزهای سال تحصیلی جدید و برگزاری نشستهای توجیهی و فرهنگی دانشجویان جدید الورود در واحد سنندج با صدور ابلاغیه های تازه جناب آقای دکتر پیشوایی، ریاست این واحد دانشگاهی، ضمن قدردانی از زحمات سه سال گذشته دکتر محرم وزیری در پست معاونت دانشجویی و فرهنگی و تحویل ابلاغ مشاورت رئیس واحد در همین عنوان، طی نشست هیأت رئیسه، جناب آقای دکتر نورالدین میرزایی با سابقه خدمات گوناگون در نهاد ریاست جمهوری و مشاورت در چندین سازمان و وزارتخانه هیأتهای دولتین پیشین و فعالیتهای متکثر در حوزه آموزش و فرهنگ به عنوان معاون جدید حوزه دانشجویی و فرهنگی منصوب و آغاز بکار نمود.