شنبه، 13 مهر 1398

اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود واحد سنندج در روزهای 15 و 16 مهر برگزار می شود.

پیرو مصوبات شورای فرهنگی واحد سنندج اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 99 ـ 98 با برنامه ریزی قبلی در محل اردوگاه امام علی ( ع ) کمیته امداد امام خمینی ( ره ) طی روزهای 15 مهر برای برادران و 16 مهر برای خواهران دانشجو برگزار خواهد شد. شایان توجه است که برابر اعلام حوزه معاونت آموزشی، حضور دانشجویان در روزهای یاد شده بجای کلاس های آموزشی، در برنامه های اردو الزامی خواهد بود و به جهت اعزام به محل اردوگاه طی همان روزها سرویس های ایاب و ذهاب ساعت 8 و 30 دقیقه در محوطه جوار استخر دانشگاه آماده ارایه خدمات به دانشجویان عزیز خواهد بود.