چهارشنبه، 19 تیر 1398

کتاب هویت فرهنگی و سینمای کُرد عضو هیأت علمی واحد سنندج به نقد کشیده شد.

در نشست هم اندیشی دانشگاهیان واحد سنندج و دیگر صاحب نظران، کتاب هویت فرهنگی و سینمای کُرد، اثر خسرو سینا مورد نقد و بررسی قرار گرفت

در اقدام فرهنگی دیگری با مشارکت پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی و دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در قالب برگزاری نشست هم اندیشی دانشگاهیان و صاحب نظران حوزه هنر سینما در کردستان ظهر روز سه شنبه 18 تیرماه 98 با حضور نویسنده و سه منتقد کتاب « هویت فرهنگی و سینمای کُرد، اثر دکتر خسرو سینا، مدیر گروه آموزشی هنر واحد سنندج مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این نشست دکتر عامری شهرابی به نیابت و نمایندگی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دکتر جلیل سحابی، مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی واحد سنندج از گروه آموزشی علوم اجتماعی و ستار چمنی گل از کارگردانان و فیلمسازان برجسته سنندجی به نمایندگی و نیابت از سوی سینماگران کُرد هریک از منظر تخصصی خود محتوای این کتاب را مورد تحلیل و واکاوی قرار دادند.

در این نشست نقادانه که با استقبال جمع قابل توجه مهمانان از چهره های فرهنگی و هنری سنندج و اعضای جامعه دانشگاهی در سالن زنده یاد دکتر رخ زادی برگزار شد، خسرو سینا، نویسنده اثر با استقبال از نقدهای مطروحه به دفاع و گاه یادآوری ملاحظات ایجابی اثر پرداخت و با ذکر این نکته که کتاب وی در حوزه بررسی ماهیت سینمای کُردی در نوع خود نخستین تجربه در این حیطه قابل غور و توجه می باشد اظهار امیدواری کرد که نقاط ضعف این تجربه در گامهای بعدی خود او و سایر پژوهشگران این حوزه برطرف و نقاط قوت آن پر رنگ تر به چشم آید.