یکشنبه، 2 تیر 1398

واحد سنندج دوباره سوگوار در گذشت همکاری دیگر شد

متآسفانه مرحوم اسعد حسین پناهی از همکاران محجوب و متین نگهبانی واحد سنندج غروب روز شنبه اول تیرماه 98 جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقوع این رخداد جانگداز را به خانواده آن مرحوم، پدر و مادر پیر و خواهر و تنها برادرسوگوار و تمامی همکاران گرامی و جامعه دانشگاهی استان و شهر سنندج تسلیت عرض می نمائیم. 

اسعد حسین پناهی جوانی مؤدب و باوقار و خوش اخلاق بود که در خاطرات همکاران سابقه ای روشن از متانت و فهم و کمال بجا گذاشت. یادش گرامی و روحش قرین رحمت واسعه خداوند باد.