دوشنبه، 27 خرداد 1398

برگزاری نشست هم اندیشی شورای اسلامی شهر با اساتید واحد سنندج پیرامون مدیریتی شهری

ظهر روز یکشنبه 26 خرداد ماه جاری در امتداد سلسله نشستهای کمیسیون