شنبه، 25 خرداد 1398

کسب تازه ترین عنوان علمی افتخار آمیز برای یک عضو دیگر هیأت علمی واحد سنندج

طی حکمی از سوی احمد سیاحی، مدیر کل دفتر تحقیقات، توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کل کشور، همکار عضو هیأت علمی واحد سنندج، جناب آقای دکتر مطلب بایزدی، ایشان برای مدت 2 سال به عضویت کمیته تحقیقات آن شرکت در کردستان منصوب شده اند که این خود حکایت از شایستگی علمی و توانمندی اجرایی این همکار گرامی در حوزه تخصص و موفقیت ایشان در معارفه شایستگی های اساتید این دانشگاه برای اثرگذاری در روند توسعه استان و رفع نیازمندی ها و محرومیت های آن، بر مبنای فعالیت اجرایی زیربنایی و دانش بنیان دارد.

 احراز لیاقت و کسب این موقعیت تأثیر گذار را به ایشان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند برای توفیق روزافزون و سربلندی بیشترشان طلب عنایت و تأیید الهی داریم.