شنبه، 25 خرداد 1398

ثبت نام در سامانه پژوهشیار

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی و مدرسین مدعو که دارای راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله می باشند می رساند .طبق بخشنامه اعلامی از طرف سازمان مرکزی دانشگاه لازم است که کلیه همکاران در سامانه پژوهشیار اقدام به ثبت نام فرمایند . 

سامانه پژوهشیار