سه‌شنبه، 21 خرداد 1398

انتصاب سرپرست جدید مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

طی حکمی از سوی دکتر محسن پیشوایی علوی، دبیر هیأت امنا و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، در پی عزیمت دکتر امید ورزنده به سفر و فرصت مطالعاتی خارج از کشور و در غیاب ایشان، مسئولیت و تصدی ادامه فعالیتهای ارزشمند مرکز تحقیقات کردستان شناسی به عهده دکتر عباد روحی قرار گرفت.

با عرض تبریک به این مناسبت به دکتر روحی، برای ایشان در توفیق خدمت و ارایه خدمات برتر و بیشتر این مرکز از خداوند طلب استعانت و یاری داریم.