جمعه، 10 خرداد 1398

حضور با شکوه دانشگاهیان واحد سنندج در راهپیمایی روز قدس

همزمان با حضور امت بزرگ اسلامی ایران در صفوف به هم پیوسته راهپیمایی روز قدس، امسال نیز باز در پرتو التزام و اعتقاد دانشگاهیان به مبانی تفکری و آرمانی انقلاب اسلامی و اطاعت از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری در مسیر مبارزه خستگی ناپذیر و سازش گریز با استکبار جهانی علیرغم همه توطئه ها و فشارهای ناشی از تحریمهای تروریستی آمریکای جنایت کار و دشمن دسیسه چین صهیونیزمی، به عنوان بخشی از جامعه دانشگاهی کشور بر خود می بالیم که ما دانشگاهیان بسیجی واحد سنندج همچنان با افتخار در کنار مردم انقلابی و همیشه در صحنه در نخستین صفوف راهپیمایی روز قدس سنندج حضور پر رنگ و باشکوه داشته ایم.