چهارشنبه، 8 خرداد 1398

انتصاب رئیس دانشکده فنی مهندسی واحد سنندج به عنوان مدیرکل راه شهرسازی استان کردستان

بدنبال تجربه های پیشین و متعدد طی سنوات گذشته که مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اجرایی استان کردستان در اجماع و اتفاق نظر برای واگذاری مناصب اداری و مدیریتی به چهره های علمی و تخصصی موجود در ترکیب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان و همچنین تکرار این توفیق در شهرستانهایی که دارای واحد و یا مرکز دانشگاهی بوده اند این بار شاهد بودیم که ریاست دانشکده فنی مهندسی واحد سنندج، دکتر محمد صدیق ثابتی که شایستگیهای وی در امر ساماندهی به وضعیت عمرانی و شهری استان در پی سالهای متمادی و تجربه های تکراری انتخابات جامعه مهندسین استان و کشور برای مدیریت سازمان نظام مهندسی استان و عضویت انتخابی با رأی بالای مهندسان ایران برای عضویت در هیأت مدیره و نایب رئیسی این نظام در کشور به اثبات رسیده بود، و افزون بر این همه، ایشان همواره از شخصیتهای علمی و محبوب مردم و متخصصین این حوزه از فعالیتهای عمرانی کردستان و ایران بوده اند و از این منظر یکی از افتخارات در ترکیب منابع انسانی و علمی این مجموعه از بزرگترین دانشگاه حضوری جهان بشمار می آیند؛ طی صدور حکم وزارت به عنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان منصوب و در این سمت آغاز بکار کردند.

با افتخار تمام این انتصاب شایسته را به ایشان، جامعه مهندسی استان و کشور و بالأخص به همکاران دانشگاه آزاد اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و برای این همکار گرامی از درگاه خداوند در استمرار و تکرار توفیقات بیشتر و برتر خود در این سمت و ارایه خدمات ارزنده و ماندگار طلب تأیید و تمنای عنایت داریم.