چهارشنبه، 8 خرداد 1398

تشکیل جلسه نقد و بررسی تازه ترین کتاب منتشره عضو هیأت علمی واحد سنندج در انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران

... و باز هم کسب افتخار علمی و اخذ امتیاز معنوی و اعتبار علمی دیگری برای یک عضو هیأت علمی واحد سنندج در پی انتشار تازه ترین اثر مطالعاتی و تحقیقی ایشان که مایه مباهات اساتید و دانشجویان گروه مدیریت در دانشکده علوم انسانی این واحد دانشگاهی می باشد. در پی انتشار و ورود آخرین اثر تألیفی دکتر کیومرث احمدی به بازار کتب دانشگاهی ایران، با عنوان نورولیدرشیپ که در واقع نخستین کتاب تألیفی کشور در حوزه علوم اعصاب سازمانی بشمار می آید؛ با خبر شدیم که این اثر برای دومین بار و پس از تشکیل جلسه نقد و بررسی آن در دانشگاه تهران که با حضور و استقبال برجسته ترین چهره های علمی کشور در این حوزه از دانش مدیریت همراه بود، این بار و به واسطه اهمیت و تازگی موضوع آن در مباحث مطالعاتی و تحقیقی مدیریت در ایران همچنان طرف توجه صاحب نظران بوده و از سوی ریاست انجمن علمی رفتار سازمانی ایران در قالب ارسال دعوت نامه رسمی انجمن و شورای پژوهشکده متون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از مؤلف محترم کتاب یاده شده برای حضور و سخنرانی در باب موضوع این اثر در نشست روز 28 خرداد ماه این انجمن ملی کشور دعوت به عمل آمده است.

با عرض تبریک و تهنیت احراز این جایگاه و اعتبار علمی به این همکار گرامی و عضو محترم هیأت علمی دانشگاه، در راستای بیان دیگر افتخارات علمی و اجرایی دکتر کیومرث احمدی که در حال حاضر نیز تصدی معاونت حوزه مدیریت و توسعه منابع واحد سنندج را عهده دار می باشد  به اختصار و صرف نظر از بسیاری موارد دیگر، می توان به سابقه 6  سال عضو هییت مدیره شرکت توسعه صنعتی ایران، ۷سال هییت مدیره کانون کشوری شرکتهای سرمایه گذاری، ۳ ماه هییت مدیره بزرگترین شرکت صنعتی معدنی خاورمیانه ( چادرملو ) و ۶ سال ریاست وی بر اتاق تعاون استان کردستان اشاره کرد.