شنبه، 4 خرداد 1398

تازه ترین نمونه کسب افتخار و اعتبار علمی سطح کشوری برای همکار عضو هیأت علمی واحد سنندج

احراز جایگاه والا و معتبر در سطح ملی و بین المللی برای اعضای هیأت علمی واحد سنندج به پشتوانه نتایج چشمگیر در تحقیقات علمی و  مطالعات نوگرایانه و اکتشافات ارزشمند و اختراعات بدیع از تعدد نمونه و سابقه دیرینه برخوردار بوده است و اکنون در معرفی تازه ترین نمونه این افتخارات حوشالیم که همکار گرانمایه این واحد، جناب آقای دکتر عادل صلواتی به مدد سالها تلاش در زمینه تحقیق و مطالعه تئوریهای مرتبط به موضوع « مدیریت دانش » و بسط و کشف نظریه های مربوط به آن، در راستای ایجاد تحول اداری کشور، پژوهش و تدوین و اجرای نظام نامه اداری نوین برای ارتقای سطح بهره وری ساختار اداری سازمانها با رویکرد دانش بنیان مدیریتی، شاهد صدور ابلاغ و دعوت از این عضو هیأت علمی واحد دانشگاهی سنندج برای عضویت و مشاوره در ترکیب هیأت تدوین و استقرار این نظام نامه بر مبنی تحول دانش بنیان در  سازمان اداری و استخدامی کل کشور هستیم که یکی از حساس ترین نهادها و سازمانهای اثرگذار میهن اسلامی و نقطه اشتراک قوای سه گانه  ایران اسلامی می باشد.

بنابر وقوع این رویداد خجسته بر خود وظیفه می دانیم علاوه بر عرض تبریک و آرزوی تعالی بیشتر و برتر همکار گرانقدر، جناب آقای دکتر صلواتی، با امید به کثرت و تعدد نمونه هایی از این دست در میان جامعه دانشگاهی کردستان که به یقیین نیاز اساسی دیارمان در مسیر توسعه زیرساختی و پایدار کشور خواهد بود؛ از خداوند سبحان توفیق و عنایت نسبت به حاصل تلاش حرفه ای و علمی تمامی اعضای صاحب تحقیق و ایده علمی این واحد دانشگاهی را طلب و تمنا کنیم.