دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398

تازه ترین بازدید ریاست واحد سنندج از دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی

در تازه ترین بازدید جناب آقای دکتر پیشوایی، ریاست واحد سنندج از مجموعه بزرگ و ارزشمند دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی در 15 کیلومتری مسیر مواصلاتی سنندج به کامیاران؛ مسایل مترتب بر این مجموعه و راه حلها و ایده ها برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات اثر بخش که نتایج آنها متضمن احیا و توسعه این مجموعه باشد در گفتگو با برخی از مدیران و اساتید حاضر در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ادامه روند این هم اندیشی و هم افزایی در قالب تشکیل جلسات مشاورتی با همکاران این دو دانشکده برای روزهای نزدیک آتی مورد تأکید قرار گرفت.