یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398

تازه ترین انتصابات مسئولان در واحد سنندج

همراه با اقدام سازمانی برای اعمال چارت تعدیل شده و تقلیل یافته واحدهای دانشگاهی و لزوم تطبق موقعیت سازمانی واحدها با ضرورتهای ایجابی در حوزه استراتژی مدیریت برای تغییر شرایط حاکم بر دانشگاه و اقدامات لازم برای عبور از بحران فعلی و از سوی دیگر انجام مأموریت مؤکد و وظیفه محوله از ناحیه جناب آقای دکتر طهرانچی، ریاست عالی دانشگاه در حکم صادرۀ برای دکتر محسن پیشوایی علوی مبنی بر ایجاد تحول در راستای سامان دهی بهینه منابع انسانی به منظور بهره برداری مناسب از همه ظرفیتها و استعدادهای مدیریتی خلاق با رویکرد جوان گرای، نشست هیأت رئیسه واحد سنندج با دستور کار تجلیل از خدمات برخی همکاران مسئول در حوزه های مختلف و معارفه همکاران تازه منصوب در احکام ریاست واحد تشکیل و در جریان این جلسه ضمن معرفی همکاران؛ سرکار خانم دکتر شهریار به عنوان مسئول دفتر فرهنگ اسلامی، جناب آقای دکتر عبدالواحد خان احمد زاده، رئیس مرکز رشد واحدهای تولیدی و فناور سنندج، آقای دکتر میثم الله مرادی به عنوان مسئول امور پژوهشی، آقای فرهاد محمدی به عنوان مسئول امور اداری، آقای فردین صیدی به عنوان مسئول امور مالی، آقای محمد میرزایی اصل به عنوان مسئول امور حقوقی، آقای احمد سفیری به عنوان مسئول دفتر امور شاهد و ایثارگران، آقای علی گویلی به عنوان مسئول امور رفاهی و دانشجویی و آقای راشدنصیری به عنوان مسئول امور کتابخانه های واحد سنندج معرفی شدند و از مدیران و مسئولان پیشین، سرکار خانمها شهریاری و کاظمی و جناب آقایان دکتر مسعود قریشی، احمد سفیری، علی حیدر وکیلی، فرهنگ بهمنی، فرهان بهرامی و حمید فرزانگان به پاس خدماتشان در دوره تصدی و مسئولیتهای یاد شده قدردانی شد.