شنبه، 14 اردیبهشت 1398

عملکرد معاونت پژوهش و فناوری در زمینه تولید علم و مستندات علمی در سال های 96 و 97

 

  • با اتخاد تصمیمات و سیاستهای جدید در پژوهش واحد از شروع سال 96 ، کیفیت مقالات علمی واحد به گواه آمار و اسناد موجود  افزایش بسیار زیادی داشته است. تا اواخر سال 95 بیش از نصف مقالات واحد در مجلات کم اعتبار و بدون نمایه و مجلات موجود در لیست سیاه به چاپ میرسید و برابر آمار، بالغ بر50  در صد مقالات ارسالی به سازمان مرکزی مورد تائید کارشناسان بخش علم سنجی قرار نمیگرفت. همچنین تا قبل ازسال  96  تعداد مقالات با رده هایjcr% - ISI، Q1 و Q2  از تعداد انگشتان دست کمتر بود و تعداد مقالات علمی - پژوهشی وزارتین در کل سنوات گذشته کمتر از 40  فقره است اما در سالهای 96 و 97 حداقل 80 مقاله در فهرست موضوعی فقط با رده های Q1 و Q2  از اعضای هیات علمی واحد به چاپ رسیده و تعداد مقالات علمی - پژوهشی وزارتین فقط در این دو سال بالغ بر 200 سند می باشد که در این رده از مقالات  معتبر در مقایسه با کل سنوات قبل افزایش چند صد درصدی را در دو سال گذشته تجربه کرده ایم از طرف دیگر مقالات بلاک لیست در این دو سال بسیار اندک  بوده است و کاهش فوق العاده ای در تعداد اسناد پژوهشی بی اعتبار و کم اعتبار حاصل شده است. این مساله از مهمترین دغدغه های اینجانب بوده که خوشبختانه و با افتخار به وقوع پیوسته است.
  • لازم به ذکر است که تعداد مقالات ISI (WoS) با افیلیشن دانشگاه تا اواخر سال 95 کمتر از 200 سند بود اما اکنون و بالغ بر 480 مقاله ISI(WOS)  با افیلیشن دانشگاه وجود دارد.
  • همچنین اصلاح الگوی امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی بر حسب نوع و اهمیت فعالیت برابر آئین نامه ارتقا، و تدوین الگوی غربال پژوهشگران برتر از اقدامات کارا در این بخش است.