شنبه، 14 اردیبهشت 1398

درآمد پیش بینی شده حاصل از طرح های برون دانشگاهی در موافقت نامه عملیاتی 5 ماهه اول 98 ، در دهم اردیبهشت 98 تحقق یافت.

 

با انعقاد قرارداد پژوهشی با اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و عقد قرارداد طرح پژوهشی با نهاد ملی کتابخانه های کشور، به مبلغ کل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، کل بودجه تکلیفی پیش بینی شده حاصل از درآمد طرح های برون دانشگاهی واحد در 5 ماهه اول سال 98، تنها با گذست 10 روز از ابتدای برنامه تحقق یافت.

همچنین در سال 98 مکاتبات مربوط به شش طرح پژوهشی دیگر به مبلغ کل سه میلیارد و سیصد میلیون ریال صورت گرفته و طرح های نامبرده در شرف عقد قرارداد با سازمان های مربوطه می باشند. جزئیات این طرح ها در جدول ذیل آمده است.

 

ردیف عنوان سازمان طرف قرارداد
1 برون سپاری خدمات ثبت احوال، چالش ها و فرصت ها ثبت احوال
2 بررسی آثار فعالیت های انجمن های مردم نهاد آموزش و پرورش
3 نیازسنجی آموزشی واحدهای صنعتی شرکت شهرک های صنعتی شرکت شهرک های صنعتی
4 شاخص های موثر بر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی شرکت شهرک های صنعتی
5 تدوین و پیاده سازی برنامه استراتژیک بین الملل شرکت  جهاد نصر کردستان شرکت  جهاد نصر کردستان
6 پیاده سازی حسابداری تعهدی شهرداری کامیاران

 

همچنین شایان ذکر است معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، در سال 97 نیز در قالب طرح های پژوهشی برون دانشگاهی موفق به عقد قرارداد با مبلغ کل بالغ بر پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال با سازمان ها و ادارات مختلف خارج از دانشگاه گردید.