دوشنبه، 9 اردیبهشت 1398

همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در پنجمین نوبت برگزاری باز هم در واحد سنندج درخشید.

پنجمین همایش ملی و سالانه فرهنگ سازمانی و منابع انسانی با تولیت گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج طی دو روز 4 و 5 اردیبهشت 98 با حضور چهره ماندگار علمی این حوزه از تحقیقات دانشگاهی کشور، ملقب  به پدر مدیریت دولتی ایران، جناب پرفسور سید مهدی الوانی و تنی چند از دیگر پژوهشگران صاحب نظر این رشته از علوم انسانی، نظیر پرفسور حسن دانایی فرد و پرفسور رحمت ا... قلی پور و جناب آقایان دکتر ذبیح ا... سلمانی، دکتر رحمت ا... پاکدل، دکتر محمد ذاکری و عزیز میردار به عنوان سخنرانان ویژه این همایش با استقبال و نتایج علمی ارزنده که در عناوین سخنرانیها و مقالات ارایه شده در میزگرد های تخصصی انعکاس داشت به کار خود پایان داد.

یکی دیگر از نکات حایز اهمیت در جریان برگزاری این همایش که در پوسترهای مختلف آن با تعدد و کثرت درج آرم و لگوهای گوناگون به عینه هویدا شد، مشارکت و استقبال شایان توجه سی و شش شرکت، مؤسسه بخش خصوصی، بانکهای عامل و سازمان ها، نهادهای اجرایی و اداری استان کردستان به عنوان حامی در برگزاری پنجمین همایش بود که خود حکایت از موفقیت تجارب قبلی و جلب نگاه و توجه مدیران بخش خصوصی و دولتی به آموزه های پیشین این همایش بوده است.

دکتر محسن پیشوایی علوی دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در مراسم افتتاحیه این همایش ضمن اشاره به مواردی از ضرورت بازنگری و اقتضای ایجابی تغییر نگرشهای مدیریتی در ایران با اتکای به علم و نتایج تحقیقات دانشگاهی، شرکت کنندگان را به تفکر در زمینه " چرایی " و " چگونگی "  برگزاری این نوع همایشها و اصولاً هر گونه اقدامات اجرایی و مدیریتی دعوت کرد و با تأکید بر این مفهوم که لزوماً پاسخ به پرسش چرایی و چگونگی حدوث هر امری نمی تواند مشابه و همسان باشد اذهان دانشجویان و پژوهشگران جوان را به سمت توجه بیشتر به محتوا و ماهیت امور سوق داد.

 عادل صلواتی رئیس همایش نیز در مراسم افتتاحیه  گفت: «  در این همایش ستارگانی از حوزه علم مدیریت ایران حضور دارند که باید با اتکاء  به دانش این اساتید بینش خود را گسترش دهیم و از مکتب فکری این فرهیختگان و پویندگان علم و دانش کسب فیض کنیم.»

رئیس پنجمین  همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی از ارسال ۷۰ مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: از این تعداد قریب به ۵۲ مقاله پذیرفته و ۹ مقاله برای ارائه انتخاب شد.

صلواتی در بخش تجلیل از خدمات علمی پدر مدیریت دولتی ایران اظهار کرد: پروفسور سیدمهدی الوانی پدر مدیریت دولتی و چهره ماندگار علمی کشور  ۳ هزار جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به  این دانشکده اهدا کرده که امروز به افتخار این اعتبار و عنایت ایشان نسبت به این دانشکده از تابلوی سر درب کتابخانه که مزین به نام ایشان است رونمایی خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به اینکه مدیران توانمند موجب بالندگی کارکنان خواهند شد، افزود: تدوین و توزیع استراتژی در سراسر سازمان از جمله رسالت خطیر مدیران است و عناوین سخنرانیها و مقالات این همایش تلاشی برای ارایه مؤثرترین شیوه ها و الگوهای توفیق در این زمینه به مدیران است. وی در ادامه ترویج دانش مدیریت را وظیفه اصلی مدیران در سازمان و ادارات دانست و برگزاری کارگاه‌های تخصصی مهارت مدیریت زمان، مدیریت منابع انسانی و علوم اعصاب سازمانی در این همایش را اقدامی برای انتقال این آموزه های ارزنده مدیریتی به مدیران حوزه اجرا و اقدام ارزیابی کرد.

 در این همایش پرفسور سید مهدی الوانی پدر مدیریت دولتی ایران و چهره ماندگار علمی کشور در دانشگاه تهران نیز سخنرانی خود با عنوان « بالنده سازی نیروی انسانی با تکیه بر NLP ضمن اشاره به پیچیده بودن مدیریت منابع انسانی، گفت: مدیریت سیستم منابع انسانی با فرهنگ بومی در ارتباط است و باید در این خصوص سیستم متوازن شکل بگیرد. 
 وی همچنین اظها داشت: تأمین منافع سازمان‌ها، کارکنان و جامعه از اهداف مدیریت منابع انسانی است.
در ادامه این همایش سخنرانی پرفسور دانایی فرد با عنوان « حیف و میل منابع ملی » و همچنین سخنرانی پرفسور قلی پور با عنوان « نزدیک بینی مدیریتی در نظام تصمیم گیری ایران » حاوی تازه ترین نظریه های مدیریتی و نتایج تحقیقات آنان در حوزه نقد مدیریت بود که مورد استقبال و توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.