چهارشنبه، 28 فروردین 1398

شانس علاقه مندان برای دیدار اساتید برجسته علمی و تحقیقاتی حوزه مدیریت کشور در سنندج فراهم شد.

یک بار دیگر با همت گروه آموزشی مدیریت در دانشکده علوم انسانی در جریان برگزاری « پنجمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی » شانس دیدار و استماع سخنرانی های علمی و تحقیقاتی چهره ماندگار ملی و علمی ایران اسلامی، در حوزه علم مدیریت، جناب پرفسور سید مهدی الوانی، پرفسور حسن دانایی فرد و دیگر استادان برجسته این حوزه از تحقیقات علمی کشور و شرکت در کارگاههای تخصصی با عنوان گوناگون در این رشته برای علاقه مندان در سنندج و طی دو روز 4 و 5 اردیبهشت 98 فراهم شد. 

فهرست سازمانها و ادارات کل و نهادهای اجرایی و بانکهای عامل حامی برگزاری این همایش در سنندج نوید بخش حضور و بهره برداری علمی مدیران استانی از نتایج تازه ترین تحقیقات این اساتید نام آور مدیریت در سخنرانی های ویژه و کارگاههای تخصصی آن خواهد بود که بی گمان پیامد استفاده از این آموزه های ارزنده برای آنان می تواند موجب تعالی و ارتقای سطح مدیریت کمی و کیفی بر دستگاهها و مؤسسات متبوع و تحت امرشان باشد.